جمعیت بانوان فرهیخته

حقوق دانش آموزان ، حقوق دختران در خانواده و اجتماع

طرح پیشگیری از ازدواجهای خارج از عرف و قاعده با موضوع حقوق دختران در مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوم با حضور استاد سرکار خانم درستکار حقوق دان و دارای تحصیلات حوزوی در فروردین ماه برگزار شد. در این کارگاه حقوق دانش آموزی ، حقوق دختران در خانواده و اجتماع و … بیان شد.

Read more

کارگاه آموزشی مربیان مهدهای کودک

۱۰ کارگاه ۴ ساعته در اسفند ماه آغاز و فروردین ماه به پایان رسید که ۲۱۰ نفر مربی آموزش داده شد. مدرس دوره جناب آقای دکتر کیخا فرزانه دکترای روانشناسی بالینب در مرکز مشاوره سپید در این کارگاه مباحث روانشناسی کودک آموزش داده شد .

Read more

روشهای متفاوت بیان مباحث دینی برای جوانان و نوجوانان

این کارگاه در دو روز متوالی روزهای ۵شنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت در محل موسسه فرهنگی بحرالعلوم به مدت ۱۸ ساعت برگزار گردید که جلسه آخر کارگاه عملی – آموزشی مبلغات با عنوان مساله یابی و طرح درس ویژه طلاب در حال تبلیغ در مدارس مقطع متوسطه با حضور استاد سرکار خانم نصیری برگزار شد.

Read more
1 2 3 64