جمعیت بانوان فرهیخته

مصاحبه مسئول اموربانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان درمورد۱۷دیماه

به مناسبت ۱۷ دیماه روزکشف حجاب توسط رضاخان رضاشاه دیکتاتوردرزمان شاهنشاهی به تعدادی ازکشورهای مختلف مسافرت کردوبه غلط دلیل تجددوپیشرفت کشورهای دیگررابی حجابی زنان آن جوامع پنداشت. رضاشاه بعدازاینکه ازیکی ازاین سفرهابرگشت در۱۷دیماه ۱۳۱۴دستوروضع قانون کشف حجاب راصادرکردکه ازآن روزژاندارمری هامواظبت کنندکه زنی باچادرروبندوروسری دراماکن عمومی حضورنداشته باشد. عکس العمل جامعه درقبال ماجرای کشف حجاب رامیتوان به ۳دسته تقسیم کرد:

Read more

دروه آموزشی تربیت مربی مشاوره ، مدیریت مهارت و دانش رفتار

مخاطبین : تعداد ۲۰ نفر از بانوان فرهیخته و مبلغات متخصص در امر مشاوره زمان و مکان برگزاری : ۱۱/۹/۹۳ الی ۱۳/۹/۹۳ به مدت ۳ روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر درسالن کنفرانس اداره کل تبلیغات اسلامی استان اهداف برگزاری این طرح : تربیت مشاور تخصصی و ارتقاء سطح آگاهی های مشاورین فعال در اداره کل جهت اعزام

Read more

برگزاری گفتمان دینی ویژه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان و پیام نور

روز پنجشنبه ۲۰/۹/۹۳ برای دانشجویان دانشگاه پیام نور زاهدان ساعت ۱۲ تا ۱۴ و برای دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ساعت ۱۹ الی ۲۱  گفتمان دینی با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسین مداحی از تهران برگزار شد . موضوع گفتمان این جلسه : چالش های شبکه های اجتماعی و فضای مجازی  

Read more
1 72 73 74 75 76