جمعیت بانوان فرهیخته

نقش و جایگاه زنان در پایداری انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

چه افتخاری بالاتر از اینکه زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم ستمکار سابق و پس از سرکوبی آن، در مقابل ابرقدرتها و وابستگان آنان، در صف اول، ایستادگی و مقاومت از خود نشان دادند که در هیچ عصری چنین مقاومتی و چنین شجاعتی از مردان ثبت نشده است. مقام معظم رهبری فهرست مطالب  چکیده مقدمه نقش اساسی زنان در انقلاب

بیشتر...
1 2