جمعیت بانوان فرهیخته

دیدار صمیمانه رئیس امور زنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و مشاورین بانوان ۳ وزارتخانه

دیدار صمیمانه رئیس امور زنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و مشاورین بانوان ۳ وزارتخانه با همراهی دبیر و رئیس جمعیت بانوان فرهیخته استان با مسئولین حوزه های علمیه خواهران شهرستان زاهدان در حوزه علمیه مکتب نرجس (س) برگزار گردید