جمعیت بانوان فرهیخته

از ظرفیت جمعیت بانوان فرهیخته استفاده مستمرر گردد

نشست اعضاء جمعیت با سر کار خانم پوریا مین رئیس امور زنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و هیئت همراه
ایشان در این جلسه به همکاری امور زنان این ستاد با جمعیت بانوان فرهیخته اشاره کرده و از سایر نمایندگان ستاد خواستند در راستای اجرایی شدن طرح ها و برنامه ها از ظرفیت جمعیت بانوان فرهیخته استفاده مستمرر گردد.