جمعیت بانوان فرهیخته

فضای مجازی در ظاهر غیرواقعی است اما در اصل حقیقت و واقعیت است

موضوع جلسه:
سواد رسانه در خانواده
تاریخ و مکان:
۱۶ اسفند ماه ، سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات استان
سخنران:
جناب آقای دهنوی مسءول موسسه سراج استان
محورهای سخنرانی:
تعریف فضای مجازی واینکه
فضای مجازی در ظاهر غیرواقعی است اما در اصل حقیقت و واقعیت است
شناخت فضای مجازی هم از لحاظ مفهومی وهم از لحاظ تکنیکی بسیار مهم است .
اهداف:
شناخت درست و آگاهانه مادران نسبت به فضایی که فرزندانشان بیشتر اوقات خود را در آن به سر می برند
مخاطبان: مادران دانش آموزان دختر عضو اتحادیه ی انجمن های اسلامی،اعضای جمعیت بانوان فرهیخته اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی