جمعیت بانوان فرهیخته

روشهای متفاوت بیان مباحث دینی برای جوانان و نوجوانان

این کارگاه در دو روز متوالی روزهای ۵شنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت در محل موسسه فرهنگی بحرالعلوم به مدت ۱۸ ساعت برگزار گردید که جلسه آخر کارگاه عملی – آموزشی مبلغات با عنوان مساله یابی و طرح درس ویژه طلاب در حال تبلیغ در مدارس مقطع متوسطه با حضور استاد سرکار خانم نصیری برگزار شد.