جمعیت بانوان فرهیخته

حقوق دانش آموزان ، حقوق دختران در خانواده و اجتماع

طرح پیشگیری از ازدواجهای خارج از عرف و قاعده با موضوع حقوق دختران در مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوم با حضور استاد سرکار خانم درستکار حقوق دان و دارای تحصیلات حوزوی در فروردین ماه برگزار شد.

در این کارگاه حقوق دانش آموزی ، حقوق دختران در خانواده و اجتماع و … بیان شد.