جمعیت بانوان فرهیخته

همایش عفاف و حجاب در دهه کرامت ویژه پرسنل شهرداری زاهدان برگزار شد.

خانم حسابی مقدم عضو جمعیت بانوان فرهیخته خبر داد:

همایش عفاف و حجاب در دهه کرامت ویژه پرسنل شهرداری زاهدان برگزار شد.

خانم دکتر حقیقی به عنوان سخنران در مورد مباحث عفاف و حجاب و نیز تحکیم بنیان خانواده صحبتهایی را ارائه نمودند.
این همایش دیروز ۲۶ تیرماه در نماز خانه شهرداری مرکزی زاهدان و به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برگزار شد.

در این همایش یکی از بانوان توانمند چادر و مقنعه های سوزن دوزی را با ۳۰ درصد تخفیف به مناسبت این ایام در معرض فروش قرار داد .