جمعیت بانوان فرهیخته

بانوان کشتی به بیروت می روند

نخستین تورنمنت بین المللی کشتی کلاسیک بانوان روزهای ۳۱ شهریور و اول مهرماه سال جاری در شهر بیروت کشور لبنان برگزار می شود.

اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: فاطمه محمدی

۵۵ کیلوگرم: زهرا یزدانی

۶۰ کیلوگرم: فاطمه نیکبخت

۶۵ کیلوگرم: میمنت قاسم آبادی

۷۰ کیلوگرم: کوثر لفته زاده یا سحر امیریان

۷۵ کیلوگرم: معصومه خانلر

سرمربی: آنا واسیلنکو

پزشک: اله زارعی

داوران: مریم ارم آبادی – فاطمه کدخدا زاده

سرپرست: معصومه بابایی

نایب رئیس بانوان: مریم منظمی