جمعیت بانوان فرهیخته

نقش نماز اول وقت در پیشگیری از جرائم اخلاقی و منکراتی

namazezan

بسم الله الرحمن الرحیم

نقش نماز اول وقت در پیشگیری از جرائم اخلاقی و منکراتی

اقم الصلوه لذّکری

آنگاه که بی نهایت کوچک به مطلق وجود با قرائت ،رکوع و سجود وصال می یابد و شهد فنا را فرصت وجمال ، از خویش رفتن و به حق پیوستن عینیت یافته ، اطمینان قلب حاصل می شود .دریا شدن قطره گرچه بیش از تصورو تصویر نارساست اما قطره در پی وصول دریاست !؟ و چنین معرفتی از عبد و معبود (راز عاشق و معشوق)راهنمای ما به مقصود است .

بنده با نماز به اوج بندگی پرواز ودر منتها ی بی نیاز از همه ی قیود مادی می رهد و به مقام خلوص و اخلاص می رسد.

آری با ذوب شدن در ساحت عزیز لایزال و قدیر متعال ، عبد تمام غل و زنجیرهای وابستگی را گسسته ، به جایی بار

می یابدکه ازچشم حضرت دوست به اشیاء علم و مافیها می نگرد و ذکر ا… به طِمانینه می رسد.آیادر این جایگاه می توان ورود منکرات را روا دانست ؟ هرگز :

از این رو می توان معنا و مفهوم باز دارندگی نماز را فهمید و میزان تقرب را سنجید .

آنانکه طعم عبادت را چشیدند و به وصال رسیدند و جز یار ندیدند بهشت لقاء را خریدند .

زهی سعادت برآن بنده ای که در قرآن تدبر می کند و از سیره حظ وافر برمی گیرد ودر خویش می میرد تا معراج صورت به پذیرد . زیرا الصلوه معراج المؤمن بیان شده است .

  تهیه کننده :زهرا لکزائی فروردین ماه ۱۳۹۴