جمعیت بانوان فرهیخته

دیدار رئیس بانوان ستاد اربعین کشور و اعضاء محترم ستاد بانوان اربعین استان سیستان و بلوچستان از زوار پاکستانی

حضور دبیر و رئیس جمعیت بانوان فرهیخته به همراه دکتر لاله افتخاری رئیس بانوان ستاد اربعین کشور و اعضاء محترم ستاد بانوان اربعین استان سیستان و بلوچستان در میان زوار پاکستانی و پیگیری مشکلات بانوان زوار در روز چهارشنبه ۲۵ مهر ماه در زائر سرای امام رضا (ع) زاهدان