جمعیت بانوان فرهیخته

اعلام آمادگی کمیسیون فرهنگی برای برگزاری جلسات میان موافقان و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها

«احمد مازنی»، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس،درباره حواشی اخیر مبنی بر حضور زنان در ورزشگاه ها و موضع گیری دادستانی در این خصوص گفت: جریانی در کشور هست که بیان می‌کند حضور بانوان در ورزشگاه ها جایگاه رفیع‌ زنان که در اسلام مورد تایید و تاکید است و منزلت ویژه‌ای که در نگاه مردان جامعه به ویژه علما و فضلای حوزه‌های علمیه برخوردار هستند، را دچار آسیب می‌کند. در مقابل گروه دیگر حضور زنان در ورزشگاه ها را نه تنها موجب کاهش منزلت نمی‌ دانند بلکه مطرح می کنند، حضور زنان پایبندی بیشتر مردان را به اخلاقیت در فضاهای ورزشی به همراه خواهد داشت.

احمد مازنی تاکید دارد که در خصوص مسائلی همچون حضور زنان در ورزشگاه ها موافقان و مخالفان این موضوع باید با گفت و گو و تحلیل ادله، به نتیجه قطعی برسند.

عضو فراکسیون امید درباره این موضوع تصریح کرد: در مسائل این چنین که اختلاف نظرهای جدی و ریشه دار وجود دارد، طرف های مختلف و صاحبنظران باید از طریق گفت و گو موضوع را حل کنند.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: بنده اعلام آمادگی می کنم، درباره این موضوع و موضوعات مشابه جلسات گفت و گو در کمیسیون فرهنگی برگزار شود.

آخرین وضعیت طرح افزودن عنوان “هنر” به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مازنی همچنین درباره آخرین وضعیت طرح افزودن عنوان “هنر” به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این موضوع به درخواست هنرمندان در کمیته فرهنگ و هنر و رسانه تصویب شد و در حال حاضر به صورت عادی در دستورکار مجلس است.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره بارمالی طرح تاکید کرد: موضوع بار مالی نیازمند بررسی های بیشتر است و مساله غیرقابل حلی برای پیشبرد طرح نیست.