جمعیت بانوان فرهیخته

کشف حجاب زنان در متروی تهران / پلیس وارد عمل شد

زنانی که در متروی تهران اقدام به کشف حجاب کرده بودند دستگیر شدند.

زنانی که همزمان با هشتم مارس (روز جهانی زن) با هدایت معاندین و دشمنان نظام اسلامی در متروی تهران اقدام به کشف حجاب و هنجار شکنی کرده بودند توسط پلیس تهران دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند ، برخی از این زنان دارای سوابق کیفری و محکومیت قضایی می باشند.