جمعیت بانوان فرهیخته

آموزش پیشگیری از ازدواج های خارج از عرف و قاعده با موضوع حقوق دختران ویژه دانش آموزان متوسطه دوم و والدین (دبیرستان دخترانه الزهرا(س) )

برگزاری طرح پیشگیری از ازدواج های خارج از عرف و قاعده با موضوع حقوق دختران ویژه دانش آموزان متوسطه دوم و والدین آنها در دبیرستان دخترانه الزهرا با تدریس خانم کریم زایی مشاور و روانشناس برگزار گردید