جمعیت بانوان فرهیخته

اجرای طرح تقویت مهارت های گفتگو و ارتباط موثر و اسیب های فضای مجازی

سرکار خانم انصاریان دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان خبر داد:

با حضور مدرسین خانم هاشمی و اقای دهنوی در مدرسه نمونه حضرت معصومه با همکاری جمعیت بانوان فرهیخته استان طرح تقویت مهارت های گفتگو و ارتباط موثر و اسیب های فضای مجازی برگزار گردید.