جمعیت بانوان فرهیخته

برگزاری نشست مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با مسئول و معاونت خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان

هدف سازمان تبلیغات اسلامی مردمی کردن فعالیت های فرهنگی و دینی است که اتحادیه انجمن های دانش آموزی ظرفیت بسیار خوبی است.

برگزاری نشست مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با مسئول و معاونت خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان با هدف تعامل بیشتر در اجرای طرح پیشگیری از ازدواج های خارج از عرف و قاعده از جمله پرسمان،گفتمان و جشنواره رسانه دینی با موضوع مذکور صورت پذیرفت.

در این نشست حجت الاسلام بزمانی مدیر کل تبلیغات اسلامی گفت: هدف سازمان تبلیغات اسلامی مردمی کردن فعالیت های فرهنگی و دینی است که اتحادیه انجمن های دانش آموزی ظرفیت بسیار خوبی است.
بزمانی گفت: ما به تربیت مبلغ و مبلغه در همه قشرهای جامعه نیازمندیم از جمله مبلغ و مبلغه دانش آموز تا بتوان در همه اقشار فعالیت موثر تری انجام داد.
در ادامه اقای سالاری مسئول اتحادیه استان به بیان برنامه های فرهنگی اتحادیه که قابل اجرا به صورت مشارکتی با سازمان تبلیغات اسلامی می باشد اشاره کرد و خواستار ادامه همکاری با این سازمان بودند.