جمعیت بانوان فرهیخته

کارگاه آموزشی مباحث خانواده

با محوریت دیدگاه اعتقادی خانواده با تدریس خانم دکتر معصومه خاتمی مدرس دانشگاه ویژه مبلغات و مبلغات سنتی


در روزهای ۳۱ مرداد ماه جلسه اول و ۷ شهریور ماه جلسه دوم این کارگاه برگزار گردید.

دو جلسه دیگر نیز در تاریخ های ۱۴ و ۲۱ شهریور ماه برگزار میگردد.

این کارگاه ها در جهت آموزش مبلغات و مبلغات سنتی بر اساس طرح هم سرنوشتیم از طرف امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار گردیده است.