جمعیت بانوان فرهیخته

تشکیل کارگروه رفع خلاءهای قانونی میان مجلس و قوه قضائیه

تشکیل کارگروه رفع خلاءهای قانونی میان مجلس و قوه قضائیه

سمیه محمودی با اشاره به نشست فراکسیون زنان مجلس با رئیس قوه قضائیه گفت: در این نشست مواردی در خصوص قانونگذاری و ارائه راهکارهای قانونی مطرح شد.

عضو فراکسیون زنان مجلس اظهار کرد: با توجه به ضرورت ارتباط بین مجلس و قوه قضائیه در این نشست تلاش شد به بسیاری از ریزه‌کاری‌ها و مسایلی که می‌توان از طریق آن‌ها مشکلات را در جامعه کمتر کرد، پرداخته شود.

وی ادامه داد: همچنین بر ارائه راهکارهای قانونی تأکید شد چراکه این موضوع از دغدغه‌های نمایندگان و فراکسیون زنان مجلس به شمار می‌رود.

محمودی گفت: در موارد متعددی قضات به ما اعلام کردند که قانون برای ما این گونه تعریف شده است لذا در جلسات قبلی پیشنهاد کردم تا گروهی برای برطرف کردن خلاءهای قانونی و قوانین زائد مشخص شود و با ارتباط با مجلس تلاش برای رفع این مسائل صورت گیرد.

عضو فراکسیون زنان مجلس افزود: با توجه به ضرورت این امر، طی نشستی که بار دیگر با قضات داشتیم متوجه شدیم که این تیم تشکیل شده است،بنابراین اگر معضلات قانونی برطرف شود بسیاری از پرونده‌ها به نتیجه خواهد رسید و قوانین دست و پاگیر از میان برداشته خواهد شد.