جمعیت بانوان فرهیخته

برگزاری کارگاه آموزش های پیش از ازدواج از طرح پیشگیری از ازدواج های خارج از عرف و قاعده

با حضور استاد سرکار خانم سرابندی از مشاورین اداره آموزش و پرورش در ۱۹ آذرماه کارگاه آموزش های پیش از ازدواج از طرح پیشگیری از ازدواج های خارج از عرف و قاعده در مدرسه متوسطه دوم ام ابیها (س) زاهدان برگزار گردید.