جمعیت بانوان فرهیخته

برگزاری دومین کارگاه آموزشی نظام تربیت دینی

از سوی امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی با تدریس آقای دکتر مهدی مهدوی پناه عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی ۲۱ آذرماه به مدت ۳ ساعت دومین کارگاه آموزشی نظام تربیت دینی ویژه اعضاء جمعیت بانوان فرهیخته و مبلغات در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار گردید.