جمعیت بانوان فرهیخته

خزعلی رئیس جدید شورای اجتماعی زنان شد

خزعلی رئیس جدید شورای اجتماعی زنان شد

پیگیری‌ها حاکیست هشتصد و شصتمین جلسه شورای اجتماعی زنان عصر امروز برگزار شد.

در این جلسه که اکثریت اعضای شورا در آن حضور داشتند کبری خزعلی با ۱۴ رای و اکثریت قاطع آرا به عنوان رئیس جدید شورای اجتماعی زنان انتخاب شد.