جمعیت بانوان فرهیخته

استقبال مخاطبان از کتابی درباره حقوق زنان

کتاب «حقوق زن» نوشته حمید کریمی از سوی دفتر نشر معارف و کانون اندیشه جوان به چاپ پنجم رسید.

خبرگزاری فارس: استقبال مخاطبان از کتابی درباره حقوق زنان

حمید کریمی در کتاب «حقوق زن» در چهار فصل با طرح پرسش یا بیان شبهاتی در ابتدای هر بخش، بر اساس آیات و روایات و فراخور بحث، با توجه به شرایط اجتماعی و وضعیت کنونی جوامع به پاسخگویی آن می‌پردازد و برخی نظرات و اقوال را در مسئله مورد نظر بررسی می‌کند.

فصل اول این کتاب با عنوان «آفرینش زن»، به مباحث آفرینش زن و مرد، عقل زن، تفاوت زن و مرد و… اختصاص دارد. فصل دوم با عنوان «فلسفه احکام زنان» شامل فلسفه احکام زنان، ارث زن، دیه زن، قصاص، شهادت، مرجعیت و… است. خواستگاری، ولایت پدر بر دختر، تعدّد زوجات، تأدیب همسر و… عناوین برخی مباحث فصل سوم با عنوان «حقوق مدنی زنان» است و فصل چهارم کتاب نیز با عنوان «حجاب و مسائل دیگر» به مباحثی چون: حکمت پوشش، حدود پوشش و… می‌پردازد.
کتاب «حقوق زن» در۲۱۶ صفحه، قطع رقعی، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۸۷۰۰ تومان منتشر شده است. دفتر نشر معارف پیش از این، مجموعه خواندنی ۴۰ جلدی «از چشم انداز امام علی(ع)» را با کانون اندیشه جوان (به صورت مشترک) منتشر کرده است.