جمعیت بانوان فرهیخته

خطری وحشتناک بیخ گوش بانوان

شکوفه اویارحسینی کارشناس ارشد مشاوره خانواده درباره خشونت خانگی اظهار کرد: خشونت خانگی به معنای رفتار خشونت آمیز یا سلطه‌گرایانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر خانواده است. انواع خشونت خانگی وی درباره انواع خشونت خانگی بیان کرد: خشونت خانگی شامل خشونت فیزیکی مانند تنبیه بدنی، قطع عضو و قتل، خشونت جنسی، خشونت روانی مانند پرخاشگری‌های کلامی از

Read more

آثار مخرب طلاق بر روی کودکان؛ درست رفتار کنیم

طلاق یک از پیامدهای ناگوار و تلخ زندگی است که طبعا برای گروهی کثیری از انسانها اجتناب ناپذیر می باشد. اگر چه در این پروسه جدایی والدین بعضا کمک می کند تا آینده ای دگرگون داشته باشند اما متاسفانه اغلب فرزندان در این راه صدمه دیده و حتی خود را مقصر و محکوم می بینند. بهمین خاطر در اینجا بطور اختصار به این

Read more

ممنوعیت حجاب برای یک معلم مسلمان در آلمان

دادگاه برلین در حکم خود تصریح کرد این معلم قربانی تبعیض نژادی به دلیل مذهب نشده است! گفتنی است این معلم جوان می تواند درباره حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند. وی به این دلیل شکایت کرده بود که می خواست با حفظ حجاب در یک مدرسه ابتدایی تدریس کند. مسئولین شهر برلین این زن را سال گذشته استخدام کرده بودند.

Read more
1 2 3 4 5 2,092